prenota
Codici GDS The Corner Duomo Hotel Milano

Codici GDS

GDS The Corner Duomo Hotel Milano

Seleziona qui il codice GDS del The Corner Duomo Hotel Milano:

  • Amadeus: OIMILCDH
  • Sabre: OI 388850
  • Galileo: OI G1832
  • Worldspan: OI MILCD
  • Dhisco: HC;MILCDH